Çözüm Odaklı Yaklaşım 

“Amacımız sadece ürün satmak değil ” çözümler üretmek ; ÇÖZÜM kavramı anlam itibarı ile var olan problemi çözmek gibi de algılansa da bizim yaklaşımımız ” Problem Olacak İşleri “ en başında doğru analiz ederek , tüm detayları ile inceleyerek sürdürülebilir , opsiyonel ilavelerle gelişime açık , ihtiyaca ve proje esasına en uygun ürün ve projeler sunmaktır.

Gelişen Teknoloji her anlamda hayatımıza girmesiyle hayat standartları da bir o kadar gelişmekte ve ihtiyaçlar her geçen gün değişiklikler getirmektedir.

Devamlılık esasına uygun ; günümüzün küreselleşen rekabet şartlarında önleyici yönü ağır basan kalite teknikleri gerçek zamanlı kontrol tekniklerine göre daha ön plana çıkmıştır. Bunun en önemli nedeni, artık günümüzde tüm tüketiciler tarafından “kalite”nin kazanılmış bir hak olarak ürün üzerinde
“olmazsa olmaz” bir konumda algılanmasıdır. Buna bağlı olarak hammadde ve yarımamül tedariğinden başlayıp ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar geçen evrelerde süreçlerin ve bağlı olarak ürünlerin değişik yöntemlerle kontrolü uzun yıllardır ciddiyetle ve yeterince ele alınması gereken ve zaten yapılan bir durumdadır.

Egelis Mühendislik A.Ş. ; proje yönetim esaslarında her aşamada roleve alımından , taslak proje oluşumuna akabinde onaylı 2d , 3d projelerin oluşturulmasına kadar olan süreçte her türlü Teknik detayları titizlikle inceleyerek proje esasına uygun imalat sürecini gerçekleştirmektedir. 

Global sektörde gerek binlerce REFERANS larıyla MARKA olmuş çözüm ortaklarımızla

gerekse de konusunda Uzman Mühendis ve Teknik Ekiplerimizle ...

                                                               " Çözüm Odaklı Projeler Üretmekteyiz "  .